slogan

Vrolijk Technical Services

Vrolijk Technical Services maakt technische installaties schoon en voert eenvoudig  preventief onderhoud uit op de technische installaties van gebouwen. Naast deze werkzaamheden kunnen wij de conditie (volgens NEN 2767) van uw technische installaties bepalen. Deze informatie en onze voortgang is 24 uur per dag, 7 dagen per week door de klant in te zien via internet. Vakkennis, transparantie, digitale verwerking en inzichtelijkheid van alle informatie zijn voor ons essentieel. Dit zijn ook de pijlers waarmee wij bijdragen aan de duurzame instandhouding van uw technische installaties.

Laatste nieuws

30-01-12 Vrolijk Technical Services >>>
Vrolijk Technical Services bestaat sinds 2009. Vrolijk Technical Services richt zich op het schoonmaken van technische installaties,  planmatig...
03-02-10 Conditiemeten erg belangrijk! >>>
Vrolijk Technical Services is per direct is staat om conditie metingen te verrichten van technische installaties. Software van het bedrijf Keur It...
  login | disclaimer | sitemap Onderdeel van Vrolijk Dienstengroep